LEON Partner

Dáme Vaše veci do pohybu.

Novinky


17. októbra 2015
Hybridný krokový motor pre svoj vysoký moment je lákavou náhradou AM s prevodovkou. Je to unipolárny motor so silným axiálnym magnetom v rotore. Podobne magnetický tok v statore má výraznú axiálnu zložku, ale laminovanie statora je uspôsobené pre radiálny magnetický tok. To spôsobuje vírivé prúdy spolu s oteplením motora, bežne aj nad 100 st. C. Tieto motory sa vyznačujú aj rezonanciami a hlukom.
Vyvinuli sme unipolárny PMSM s feritovými magnetmi v statore, z čoho vyplýva jeho nízka cena a vysoká účinnosť. Robustný rotor bez magnetov ako aj výrazne zlepšené vzduchové chladenie motora umožňuje použiť konštrukciu aj pre vysokootáčkový motor.
Hybridný krokový motor veľkosti NEMA 34 (86 mm) a s výškou statorového zväzku 65 mm má moment 4 Nm.
Nami vyvinutý feritový motor o rovnakej veľkosti má rovnaký moment.

1. marca 2015
Mŕtve časy pri spínaní výstupného mostíka majú veľký vplyv na kvalitu riadenia motora a to hlavne v nízkych frekvenciách, alebo jeho oscilácií. Používali sme rôzne metódy na elimináciu neurčitosti merania polarity výstupných prúdov v okolí prechodu nulou a to vplyvom rušenia alebo ofsetu merania (analógový integrál fázových napätí alebo ich meranie tesne pred zopnutím tranzistora). Najrobustnejšie a zároveň najjednoduchšie sa nám ukázalo nami vyvinuté riešenie digitálnej integrácie výstupných napätí pomocou komparátorov s DAC referenciou, ADC merania napätia medziobvodu a rýchlych čítačov, to všetko obsiahnuté v uP TMS32F303.

1. decembra 2014
Kvalitné meranie fázových prúdov motora pomocou 1 meracieho odporu vyžaduje okrem rýchleho ADC s OPAMP aj prispôsobenie modulácie a to tak, aby nemala nepriaznivý vplyv na chod motora, alebo jeho hluk.
Toto spĺňa nami vyvinuté riešenie pomocou uP TMS32F303, ktoré zjednodušuje konštrukciu a zároveň umožňuje vektorové riadenie motora.

16. januára 2014
Rádiová komunikácia na cm vzdialenosti (NFC) sa stáva štandardom v mobiloch a tabletoch a podobne aj elektrických spotrebičoch a zariadeniach. Výhodou okrem užívateľského pohodlia a nízkej ceny duálnych EEPROM je tiež možnosť čítať parametre a históriu porúch aj keď je zariadenie bez napätia. Vyvinuli sme NFC balík zahrňujúci programové moduly pre menič ako aj PC/tablet/mobil s dôrazom na funkčnú bezpečnosť.

29. augusta 2012
Vyvinuli sme metódu na FEM modelovanie a výpočet motora s monolitickým viacpólovým feritovým krúžkom.
Tento sa stáva čoraz populárnejší, pretože podstatne znižuje počet komponentov a výrobné náklady motora.
Metóda spočíva v nahradení spojitej zmeny smeru magnetickej indukcie v magnete veľkým počtom dielikov (Halbach array).

24. júna 2012
Začali sme ponúkať zákaznícke riešenia založené na hromadne vyrábanom frekvenčnom meniči iS7 do výkonu 160 kW priamo zo skladu. Tým sme vyšli v ústrety zákazníkom, ktorí požadujú extrémne spoľahlivé a rýchle riešenia aj v menších sériach.
Príklady nasadenia: synchrónne motory s magnetmi, reluktančné motory, motorické UPS, laboratórne zdroje s nastaviteľným napätím, frekvenciou a fázovými posunmi...
Samozrejme tieto meniče ponúkame aj s továrenským sofvérom pre indukčné motory a za veľmi príjemné ceny. Radi Vám zašleme ponuku.

4. apríla 2012
Spustili sme novú verziu stránky.

Vitajte!

Spoločnosť LEON Partner s.r.o. poskytuje komplexné vývojárske a konzultačné služby v oblasti moderných elektrických pohonov zahrňujúce oblasť návrhu motorov a tiež riadiacej elektroniky.

Od roku 1995 má sídlo v Košiciach ako pokračovateľka firmy SMART DRIVES pôsobiacej v Švédsku od roku 1993.

Už od svojho vzniku sa orientovala hlavne na vývoj softvéru pre frekvenčné meniče, ako aj hardvéru a priemyselnej automatizácii. Spolupracovala s viacerými firmami vyrábajúcimi elektrické pohony (NOB Elektronik AB, Styrkonsult AB, ABB Traction AB, IBC Automatic AB, Frecon s.r.o., …). Tiež má niekoľko úspešných zákazníckych komplexných riešení v technike pohonov.